Корпоративна звітність

Відомості про стан склада службових осіб емітента від 29.03.2013

До уваги акціонерів ПАТ "Куп'янський молочноконсервній комбінат"

До уваги акціонерів ПАТ "Куп'янський молочноконсервний комбінат" 23.12.2014

Анкета опитувальник

Згода повідомлення

АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ФІЗИЧНОЇ  ОСОБИ

Для відкриття рахунку в цінних паперах фізичній особі

Договір і заява

заява на відкриття рахунку у цінних паперах

КАРТКА ІЗ ЗРАЗКОМ ПІДПИСУ РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Регулярна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік оприлюднено 17.04.2015.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. Розміщено 20.04.2016

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік. Оприлюднено 20.04.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. Розміщено 14.11.2016

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік  ( розміщена 12.04.2017 року)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. 1 частина. Розміщено 24 04 2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. 2 частина. Розміщено 24 04 2017

Приватне акціонерне товариство "Куп’янський молочноконсервний комбінат" повідомляє про проведення річних загальних зборів 27 квітня 2018 року о 10:00 год. Розміщено 21.03.2018 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік . Розміщено 18.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. 1 частина. Опубліковано 27.04.2018 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. 2 частина. Опубліковано 27.04.2018 року.

Звіт наглядової ради ПрАТ "Куп’янський МКК" за 2017 рік Розміщено 27 04 2018

Протокол загальних зборів акціонерів №30 від 27.04.2018 Розміщено 27 04 2018

Акт ревізіонної комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Куп’янський МКК" Розміщено 27 04 2018

Повідомлення про намір скористатися правами, передбачениминими статтею 652 Закону України "Про акціонерні товариства" Розміщенно 09.08.2018

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА про придбання акцій в усіх власників акцій Приватного акціонерного товариства  «Куп’янський молочноконсервний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00418142)  размещено 22.08.2018года.

Приватне акціонерне товариство "Куп’янський молочноконсервний комбінат" повідомляє про проведення річних загальних зборів 17 квітня 2019 року о 10:00 год. Розміщено 06.03.2019 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ». Розміщено 15 04 2019 

Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ "Куп’янський МКК". Розміщено 17 04 2019

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. Розміщено 17 04 2019

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. Розміщено 17 04 2019

Звіт наглядової ради ПрАТ "Куп’янський МКК" за 2018 рік Розміщено 18 04 2019

Підсумки господарської діяльності ПрАТ "Куп'янський МКК" за 2018 рік.  Розміщено 18 04 2019

Акт ревізіонної комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Куп’янський МКК" Розміщено 18 04 2019

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік. Електронний цифровий підпис 26 04 2019