Корпоративна та фінансова звітність

Відомості про стан складу службових осіб емітента від 29.03.2013 р.
Завантажити
Фінансова звітність товариства за 2013 рік
Завантажити
До уваги акціонерів ПАТ "Куп'янський молочноконсервній комбінат"
Завантажити
До уваги акціонерів ПАТ "Куп'янський молочноконсервний комбінат" 23.12.2014 р.
Завантажити
Фінансова звітність товариства за 2014 рік
Завантажити
Анкет - опитувальник
Завантажити
Згода - повідомлення
Завантажити
АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ФІЗИЧНОЇ  ОСОБИ
Завантажити
Для відкриття рахунку в цінних паперах фізичній особі
Завантажити
Договір і заява
Завантажити
Заява на відкриття рахунку у цінних паперах
Завантажити
КАРТКА ЗІ ЗРАЗКОМ ПІДПИСУ РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
Завантажити
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік, оприлюднено 17.04.2015 р.
Завантажити
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. Розміщено 20.04.2016 р.
Завантажити
До відома акціонерів ПАТ "Куп'янський молочноконсервний комбінат". Розміщено 24.04.2015 р.
Завантажити
Фінансова звітність товариства за 2015 рік
Завантажити
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік. Розміщено 20.04.2016 р.
Завантажити
Акт ревізійної комісії товариства за 2010 рік. Розміщено 10.11.2016 р.
Завантажити
Акт ревізійної комісії товариства за 2011 рік. Розміщено 10.11.2016 р.
Завантажити
Акт ревізійної комісії товариства за 2012 рік. Розміщено 10.11.2016 р.
Завантажити
Акт ревізійної комісії товариства за 2013 рік. Розміщено 10.11.2016 р.
Завантажити
Акт ревізійної комісії товариства за 2014 рік. Розміщено 10.11.2016 р.
Завантажити
Акт ревізійної комісії товариства за 2015 рік. Розміщено 10.11.2016 р.
Завантажити
До відома акціонерів ПАТ "Куп'янський молочноконсервний комбінат". Розміщено 18.04.2016 р.
Завантажити
Протокол загальних зборів акціонерів 27.12.10. Розміщено 15.11.2016 р.
Завантажити
Протокол загальних зборів акціонерів 31.03.11. Розміщено 15.11.2016 р.
Завантажити
Протокол загальних зборів акціонерів 30.03.12. Розміщено 15.11.2016 р.
Завантажити
Протокол загальних зборів акціонерів 22.03.13. Розміщено 15.11.2016 р.
Завантажити
Протокол загальних зборів акціонерів 23.04.14. Розміщено 15.11.2016 р.
Завантажити
Протокол загальних зборів акціонерів 24.04.15. Розміщено 15.11.2016 р.
Завантажити
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік. Оприлюднено 20.04.2016 р.
Завантажити
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. Розміщено 14.11.2016 р.
Завантажити
Публічне акціонерне товариство "Куп’янський молочноконсервний комбінат" повідомляє про проведення річних загальних зборів 21 квітня 2017 року о 10:00 год. Розміщено 07.03.2017 р.
Завантажити
Проект рішень з питань порядку денного річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Куп’янський молочноконсервний комбінат". Розміщено 07.03.2017 р.
Завантажити
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік. Розміщено 12.04.2017 р.
Завантажити
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. 1 частина. Розміщено 24 04 2017 р.
Завантажити
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. 2 частина. Розміщено 24 04 2017 р.
Завантажити
Повідомлення про особливу економічну інформацію (відомості про основні валютні папери основні фонди оперативної зведеної інформації) емітента. 3 частина (перейменування). Розміщено 24.04.2017 р.
Завантажити
Фінансова звітність товариства за 2016 рік. Розміщено 14.02.2017 р.
Завантажити
Протокол загальних зборів акціонерів 21.04.17. Розміщено 24.04.2017 р.
Завантажити
Акт ревізійної комісії товариства за 2016 рік. Розміщено 24.04.2017 р.
Завантажити
Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік. Розміщено 24.04.2017 р.
Завантажити
Приватне акціонерне товариство "Куп’янський молочноконсервний комбінат" повідомляє про проведення річних загальних зборів 27 квітня 2018 року о 10:00 год. Розміщено 21.03.2018 р.
Завантажити
Фінансова звітність товариства за 2017 рік. Розміщено 06.03.2018 р.
Завантажити
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік . Розміщено 18.04.2018 р.
Завантажити
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. 1 частина. Опубліковано 27.04.2018 р.
Завантажити
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. 2 частина. Опубліковано 27.04.2018 р.
Завантажити
Звіт наглядової ради ПрАТ "Куп’янський МКК" за 2017 рік. Розміщено 27 04 2018 р.
Завантажити
Протокол загальних зборів акціонерів №30 від 27.04.2018. Розміщено 27 04 2018 р.
Завантажити
Акт ревізіонної комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Куп’янський МКК". Розміщено 27 04 2018 р.
Завантажити
Повідомлення про намір скористатися правами, передбачениминими статтею 652 Закону України "Про акціонерні товариства". Розміщенно 09.08.2018 р.
Завантажити
ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА про придбання акцій у всіх власників акцій Приватного акціонерного товариства  «Куп’янський молочноконсервний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00418142).  Розміщено 22.08.2018 р.
Завантажити
Приватне акціонерне товариство "Куп’янський молочноконсервний комбінат" повідомляє про проведення річних загальних зборів 17 квітня 2019 року о 10:00 год. Розміщено 06.03.2019 р.
Завантажити
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ». Розміщено 15 04 2019 р. 
Завантажити
Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ "Куп’янський МКК". Розміщено 17 04 2019 р.
Завантажити
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. Розміщено 17 04 2019 р.
Завантажити
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. Розміщено 17 04 2019 р.
Завантажити
Звіт наглядової ради ПрАТ "Куп’янський МКК" за 2018 рік Розміщено 18 04 2019 р.
Завантажити
Підсумки господарської діяльності ПрАТ "Куп'янський МКК" за 2018 рік.  Розміщено 18 04 2019 р.
Завантажити
Акт ревізіонної комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Куп’янський МКК". Розміщено 18 04 2019 р.
Завантажити
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік. Електронний цифровий підпис 26 04 2019 р.
Завантажити
Фінансова звітність товариства за 2018 рік. Розміщено 31 05 2019 р.
Завантажити
Приватне акціонерне товариство "Куп'янський молочноконсервний комбінат" інформує про проведення загальних річних зборів 22 квітня 2020 року о 10:00. Електронний цифровий підпис. Опубліковано 02 03 2020 р.
Завантажити
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ». Розміщено 17 04 2020 р.
Завантажити
Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ "Куп’янський МКК". Розміщено 22 04 2020 р.
Завантажити
Звіт наглядової ради ПрАТ "Куп’янський МКК" за 2019 рік. Розміщено 22 04 2020 р.
Завантажити
Підсумки господарської діяльності ПрАТ "Куп'янський МКК" за 2019 рік. Розміщено 22 04 2020 р.
Завантажити
Приватне акціонерне товариство "Куп'янський молочноконсервний комбінат" інформує про проведення загальних річних зборів 22 квітня 2020 року о 10:00. Електронний цифровий підпис. Опубліковано 02 03 2020 р.
Завантажити
Акт ревізіонної комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Куп’янський МКК". Розміщено 22 04 2020 р.
Завантажити
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. Електронний цифровий підпис 22 04 2020 р.
Завантажити
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік. Електронний цифровий підпис. Розміщено 28 04 2020 р.
Завантажити
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА по 2019 рік, АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежних аудиторів) ПО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2019 рік ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Куп'янський молочноконсервний комбінат». Розміщено 29 05 2020 р.
Завантажити
Приватне акціонерне товариство "Куп'янський молочноконсервний комбінат" інформує про проведення загальних річних зборів 20 квітня 2021 року о 10:00. Електронний цифровий підпис Опубліковано 11 03 2021 рр.
Завантажити
Інформація про загальну кількість акцій і голосуючих акцій на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Куп'янський молочноконсервний комбінат». Розміщено 16.04.2021 р.
Завантажити
Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ "Куп'янський МКК". Розміщено 20 04 2021 р.
Завантажити
Звіт наглядової ради ПрАТ "Куп'янський МКК" за 2020 рік. Розміщено 20 04 2021 р.
Завантажити
Підсумки господарської діяльності ПрАТ "Куп'янський МКК" за 2020 рік. Розміщено 20 04 2021 р.
Завантажити
Акт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Куп'янський МКК" за 2020 рік. Розміщено 20 04 2021 р.
Завантажити
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. Електронний цифровий підпис 21 04 2021 р.
Завантажити
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік. Електронний цифровий підпис. Розміщено 28 04 2021 р.
Завантажити
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності та фінансова звітність 2020 року ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Куп'янський молочноконсервний комбінат», розміщено 26.05.2021 р.
Завантажити

Вітаємо Вас на сайті компанії ПрАТ «Куп’янський молочноконсервний комбінат» (далі – ПрАТ «Куп’янський МКК»). В даному розділі Ви можете ознайомитись з положенням про конфіденційність, збір та використання інформації та персональних даних, які нам надаєте через мережу Інтернет. Факт Вашого звернення до цього сайту означає те, що Ви згодні з умовами положення про конфіденційність, а також з умовами використання сайту ПрАТ «Куп’янський МКК». На даному сайті ми можемо запропонувати надати Вам інформацію про себе. Наприклад, щоб відправити нам електронне повідомлення в розділі «Контакти» нашого сайту, Вам необхідно ввести Ваші персональні дані: прізвище, ім’я, по-батькові, адресу, номер телефону, для того, щоб ми могли відповісти Вам на запитання та коментарі. Ми автоматично фіксуємо дані адрес мережевого протоколу IP-всіх відвідувачів нашого сайту для того, щоб впізнати Вас при наступному відвідуванні. Ми ні в якому разі не розкриваємо особисту інформацію про відвідувачів нашого сайту, але ми можемо надати інформацію, отриману від відвідувачів сайту постачальникам послуг, найнятим для надання послуг від нашого імені. Ми можемо розкривати ваші персональні дані на вимогу правоохоронних органів та інших уповноважених державних структур, якщо цього від нас вимагає закон або постанова суду і якщо ми вважаємо, що таке розкриття необхідно або доцільно для запобігання фізичної шкоди або фінансових витрат або у зв’язку з розслідуванням підозрюваного або фактичного правопорушення. Ми можемо передавати особисту інформацію, зібрану нами на цьому сайті, в інші країни, з якими співпрацюємо, але виняткового в цілях, описаних вище. Ми використовуємо адміністративні, технічні та фізичні заходи безпеки для захисту від несанкціанованого розкриття, використання, зміни або знищення особистої інформації, наданої Вами через цей сайт. Політика конфіденційності може час від часу оновлюватися без попереднього повідомлення про це користувачів, при цьому зміни відображаються відповідно до наших правил розміщення на сайті.